Iran’s nano patents

30% of registered nano patents in US, Europe belong to Iran

30% of registered nano patents in US, Europe belong to Iran

30% of registered nano patents in US, Europe belong to Iran