Aerial images of Karoun oil fields

Photos: Aerial images of Karoun oil fields

بافت قسمتی از زمین در طول مسیر غرب کارون

یاران شمالی

یادآوران

منطقه نفتی یادآوران

دشت آزادگان

میدان نفتی یاران در غرب کارون

چاه های نفت در طول مسیر هوایی در منطقه عمومی غرب کارون

عملیات انتقال نفت در منطقه غرب کارون

چاههای نفت در  بین مسیر

اهواز 1

منطقه عمومی دشت آزادگان

دشت آزادگان

منطقه جلگه ای اطراف غرب کارون

By Mashregh News