Photos: Zarif meets Lavrov in Russia

ISNA|  Amir Kholousi: Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and his Russian counterpart Sergei Lavrov meet on Wednesday.

 

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620094.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620092.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620091.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620090.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620195.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620206.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620093.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620201.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620202.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620203.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620204.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620197.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620198.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620199.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620200.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620267.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620268.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620269.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620196.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620263.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620264.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620265.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620266.jpg

https://cdn.isna.ir/d/2018/01/10/4/57620262.jpg